22 januari 2019

Waarom metrolijn 3 een grote meerwaarde is voor Brussel en de Brusselaars

 
 
Als oud-minister voor Vervoer en Openbare Werken kijk ik met lede ogen naar de politieke discussie die de voorbije weken is ontstaan over de toekomstige metrolijn 3 die het zuiden van Brussel (Vorst) met het noorden (Evere) moet verbinden. Laat me hierover meteen heel duidelijk zijn: de aanleg van deze nieuwe metrolijn is dringend en absoluut noodzakelijk voor Brussel en de Brusselaars!
 
Hiervoor zijn er 2 belangrijke redenen. Ten eerste wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verdere forse stijging verwacht van zowel het bevolkingsaantal als van het aantal tewerkstellingsplaatsen. Zo leren prognoses ons dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen 20 jaar liefst 1,42 miljoen inwoners zal tellen, dit zijn er 200.000 meer dan vandaag. Ter vergelijking: dit bijna het equivalent van het inwonersaantal van een grote stad als Gent dat zich de komende decennia op het Brusselse grondgebied komt vestigen. Daarmee belanden we meteen bij de tweede belangrijke reden. Om de levenskwaliteit van Brussel en de Brusselaars te verhogen, moet het openbaar vervoer zijn marktaandeel niet enkel kunnen behouden, maar ook verbeteren. Nu al stellen we vast dat een aantal openbaar vervoerverbindingen uit hun voegen barsten. Denk maar aan metrolijn 1, bepaalde delen van de metrolijnen 2 en 6 en aan bepaalde busverbindingen (waaronder buslijn 71). Voor elk van deze verzadigde lijnen ben ik als minister in de voorbije regeerperiode op zoek gegaan naar passende oplossingen. Voor wat betreft de metrolijn 3 vond in de vorige legislatuur bijvoorbeeld een omvangrijke studie plaats die duidelijk maakte dat de aanleg van een metro de meest geschikte oplossing was. Enkel de metro beschikt immers over voldoende capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar openbaar vervoer. Daarentegen bleek voor de buslijn 71, die door de Elsensesteenweg rijdt, dat een tramverbindingen de beste oplossing was. Uit studies was immers gebleken dat de vraag naar openbaar vervoer de capaciteit van een bus ruimschoots overschreed, terwijl er dan weer te weinig vraag was om de hoge kostprijs van een metroverbinding te rechtvaardigen.
 
Dat een partij zoals Groen het aandurft om de aanleg van metrolijn 3 opnieuw in vraag te stellen, vind ik dan ook ronduit hallucinant. Deze partij was in de vorige regeerperiode dan ook nog eens nauw betrokken bij deze metroplannen (en bij de communicatie over deze plannen). Voor dit dossier werkte ik in de voorbije regeerperiode immers nauw samen met de groene staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille.  Voorts is deze houding van Groen illustratief voor de 'Brusselse Ziekte'. Dit laatste houdt in dat we eerst jarenlang studeren op een dossier, vervolgens een politieke beslissing nemen om finaal het dossier alsnog politiek te begraven. Met zo'n werkwijze raken we in Brussel echt niet vooruit en maken we onszelf zowel compleet belachelijk als totaal ongeloofwaardig in de rest van het land. Op 1 punt kan ik wel begrip opbrengen voor de verzuchtingen van de Groenen, met name wanneer ze verwijzen naar de overlast die dergelijke metrowerkzaamheden met zich meebrengen. Het spreekt voor zich dat deze overlast tot een absoluut minimum beperkt moet blijven en dat de stad niet volledig opengegooid mag worden (zoals dit decennia geleden helaas wel gebeurde). Gelukkig zijn de bouwtechnieken intussen dusdanig geëvolueerd dat er methoden bestaan om de buurt zo weinig mogelijk te hinderen, denk maar aan de zogenaamde mol-methode.
 
Ik reken er daarom op dat het gezond verstand in deze zal zegevieren en dat de geplande aanleg van metrolijn 3 gewoon zal doorgaan. Dit dossier is echt wel veel te belangrijk voor Brussel en de Brusselaars om ten onder te gaan aan politieke (verkiezings)spelletjes.

Als partij zal CD&V trouwens altijd resoluut gaan voor de verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Brussel: bussen om te beginnen, trams waar grotere behoeften zijn en metro waar trams niet meer volstaan.  Samen met het gebruik van het bestaande treinspoor voor verplaatsingen binnen Brussel, zal in de toekomst de metro op nog meer plaatsen in Brussel nodig zijn. Laten we er op tijd aan beginnen. Dit is de beste manier om de mensen aan te moedigen de auto thuis te laten!
 
 
 
Brigitte GROUWELS
Brussels parlementslid van CD&V
Voormalig Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter