27 september 2018

Verkiezingsspecial Bruzz

 

Zoals steeds kijk ik op woensdag uit naar de nieuwste editie van het Bruzz-magazine. Deze week keek ik er zelfs nog net iets meer naar uit,  omwille van de Bruzz-verkiezingsspecial.

Groot was echter mijn verbazing toen ik merkte dat Nederlandstalige kandidaten amper in beeld kwamen in deze verkiezingsspecial. De kandidaten die in het magazine opgevoerd werden, waren voor het overgrote deel Franstalig. De redactie van Bruzz koos er immers voor om enkel de (Franstalige) lijsttrekkers aan het woord te laten. Hoewel ik de redactionele vrijheid van Bruzz niet in vraag wil stellen, heb ik toch veel vragen bij deze keuze. Ik stuurde dan ook meteen een tweet de wereld in om mijn verontwaardiging te uiten. Haast ogenblikkelijk antwoordde Steven Van Garsse, de hoofdredacteur van Bruzz, op mijn tweet. Hij verdedigde zich door te verwijzen naar de gemeente-debatten die Bruzz dagelijks uitzendt op radio en tv met uitsluitend Nederlandstalige kandidaten. Ik kon het dan weer niet laten om hierop te repliceren dat die gemeentelijke debatten een veel kleiner bereik hebben dan de verkiezingsspecial van Bruzz. Het Bruzz-magazine wordt immers verdeeld op meer dan 60.000 exemplaren, zowel bij Brusselaars, pendelaars en expats…

De repliek van de Bruzz-hoofdredacteur kon me dan ook helemaal niet overtuigen. Door haast uitsluitend Franstalige lijsttrekkers op te voeren, voedt Bruzz mee de hardnekkige perceptie dat Brussel een louter Franstalige stad zou zijn. En, tussen haakjes, het versterkt de stelling dat Vlamingen op een taalgemengde lijst een onzichtbare, zelfs tweederangspositie vervullen. De taak van een medium als Bruzz is nochtans om ook de Nederlandstalige stem in Brussel (luid) te laten weerklinken. Het krijgt hiervoor royale subsidies van zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC. In de verkiezingsspecial had Bruzz daarom bijvoorbeeld een overzicht kunnen maken van de Nederlandstalige speerpuntkandidaten in de diverse Brusselse gemeenten. De Bruzz-redactie maakte evenwel een andere keuze en focuste louter op de lijsttrekkers. Die redactionele keuze had nog een ander ongelukkig neveneffect: als enige Vlaams-Brusselse partij (op onder andere CD&V in Anderlecht na) is N-VA wel goed vertegenwoordigd in de Bruzz-verkiezingsspecial, doordat deze partij telkens met een eigen lijst opkomt. Het hoeft geen verder betoog dat dit tot een (publicitaire) scheeftrekking leidt tussen de Vlaams-Brusselse partijen onderling. 

Ik heb in het verleden nooit de behoefte gevoeld om me te mengen in de redactionele keuzes van de Bruzz-redactie. Ook niet toen ik in de voorbije regeerperiode als VGC-Collegelid de voogdij had over de Bruzz-media. Maar de keuze om in de veelgelezen Bruzz-verkiezingsspecial haast uitsluitend Franstalige kandidaten op te voeren, vind ik wel hoogst ongelukkig. Het lijkt wel of de Nederlandstalige Brusselaars niet langer ‘maître chez soi’ zijn. Ik zal hierover dan ook een vraag om uitleg stellen aan bevoegd VGC-Collegelid Pascal Smet.

  

Brigitte GROUWELS
Brussels parlementslid

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter