Gezin

Buitenschoolse opvang Kuregem breidt uit 6 maart 2013

 
Ket in Kuregem (KIK), een initiatief van buienschoolse opvang in de Anderlechtse wijk Kurgem, vierde op 28 februari zijn tienjarig bestaan. Hiervoor maakte ik middelen vrij voor tien extra opvangplaatsen. Lees meer
 
 

90 opvangplaatsen extra vanaf nieuwe schooljaar 4 juli 2012

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-College beslist om ruim 1,5 miljoen euro te investeren in 4 Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s). Van deze 1,5 miljoen euro is meer dan 1,2 miljoen euro bestemd voor infrastructurele aanpassingen, terwijl de overige 300.000 euro gaat naar personeels- en werkingskosten.  Door deze beslissing van het VGC-College komen er vanaf 1 september 2012 in totaal 90 opvangplaatsen bij in IBO’s in Brussel-Stad, Schaarbeek, Laken en Etterbeek. Deze IBO's zijn allen ingebed in een zogenaamde Brede School, een fijnmazig netwerk van onderwijs, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en vrije tijd. Deze 90 bijkomende plaatsen zorgen ervoor dat het totaal aantal Nederlandstalige IBO-plaatsen in Brussel vanaf september stijgt tot 870 eenheden, dit is een capaciteitsuitbreiding met meer dan 10 procent. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels opent kinderdagverblijf Nieuwkinderland op site Brede School Nieuwland 31 mei 2012

 
Vandaag huldigde VGC-Collegelid bevoegd voor Gezin officieel het nieuwe kinderdagverblijf Nieuwkinderland in. Het kinderdagverblijf heeft voorlopig een capaciteit van 45 kindplaatsen. Later kan de capaciteit uitbreiden tot 60 kindplaatsen. Zowel Kind en Gezin als de VGC moeten vandaag volop investeren in kinderopvang om de demografische groei bij te benen. Het kinderdagverblijf Nieuwkinderland is erkend en gefinancierd door Kind en Gezin voor 23 kindplaatsen. De VGC cofinanciert de werking voor 22 bijkomende kindplaatsen zodat reeds vandaag van start kan gegaan worden met 45 kindplaatsen. De middelen die de VGC daarvoor inzet komen uit Stedenfonds en bedragen 160.000 EUR voor 2012. Het betreft een startsubsidie van de VGC in afwachting van de overname door Kind en Gezin in het kader van een volgende uitbreiding. De middelen de dan vrijkomen worden opnieuw ingezet voor het realiseren van nieuwe plaatsen. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels opent nieuwe buitenschoolse kinderopvang van De Buiteling vzw in Sint-Joost-ten-Node 30 mei 2012

 
Vandaag heeft VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) in Sint-Joost-ten-Node een nieuw Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) geopend van De Buiteling vzw. Deze nieuwe werking is een volledig nieuw IBO van De Buiteling vzw in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dat al een IBO organiseert met 3 vestigingsplaatsen. Dit nieuwe IBO telt maar liefst 83 plaatsen, verspreid over twee verschillende sites in de Grensstraat. Dit brengt de totale capaciteit van De Buiteling vzw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 331 plaatsen. Bij Kind en Gezin en in Vlaanderen wordt naar de Brusselse IBO’s gekeken als trekkers voor een buurtgerichte werking. De Buiteling vzw heeft bovendien een aanvraag lopen om ook in Brede School Nieuwland van start te gaan met een nieuwe vestigingsplaats (richtcijfer 60 kindplaatsen). Lees meer
 
 

Grouwels geeft startschot nieuwe Opvoedingswinkel Brussel 22 mei 2012

 
Vandaag heeft VGC-Collegelid Brigitte Grouwels de aftrap gegeven van de nieuwe Opvoedingswinkel in Brussel. Ouders en professionals kunnen er terecht met hun kleine en grote vragen over opvoeding van kinderen. De Opvoedingswinkel Brussel start met vier informatiepunten, onder andere in Brede School Nieuwland. De nieuwe Opvoedingswinkel komt niet uit de lucht gevallen. Zeven partnerorganisaties hebben eind 2010 eerst een voorstel van project uitgewerkt en, na de goedkeuring door Kind en Gezin, verder ontwikkeld en voorbereid. De zeven partnerorganisaties zijn: Baboes (Opvoeden in Brussel), Gezinsbond, CAW Mozaïek, Solidariteit voor het Gezin, Inloopteam Huis der Gezinnen, Inloopteam Zita Dansaert (Kind en Preventie) en Kind en Gezin. De coördinatie wordt opgenomen door Opvoeden in Brussel vzw. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels sloopt heilige huisjes voor bijkomende kinderopvangplaatsen 2 april 2012

 
Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin heeft vandaag officieel het startschot voor de afbraakwerken van het kinderdagverblijf Pluchke in Ukkel gegeven. Pluchke was tot vandaag gevestigd in een oud kerkgebouw van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-van-Oost in Ukkel.  Dit pand wordt afgebroken om plaats te maken voor een ruime en lichte nieuwbouw. Lees meer
 
 

Decreet kinderopvang: VGC-Collegelid Brigitte Grouwels verbaasd over Franstalige kritiek 11 maart 2012

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister en VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, neemt met stijgende verbazing kennis van bepaalde Franstalige reacties op het voornemen van het Vlaams Parlement om Nederlandstalige gezinnen in Brussel tot op zekere hoogte voorrang te geven in de gesubsidieerde kinderopvang die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap. Lees meer
 
 

Wijkcontracten 2011-2015: Nederlandstalige initiatieven kunnen rekenen op 2,6 miljoen euro 18 januari 2012

 
De Brusselse regering besliste onlangs om meer dan 2,6 miljoen euro vrij te maken voor 12 Nederlandstalige initiatieven in het kader van de duurzame wijkcontracten voor de periode 2011-2015. Duurzame wijkcontracten zijn bedoeld om stadsvernieuwing verder te promoten. Concreet gaf de ministerraad haar goedkeuring aan initiatieven voor 4 kansarme wijken (Scheut in Anderlecht, Bloemenhof in Brussel-Stad, Historisch Koekelberg in Koekelberg, Wijnheuvelen-Josaphat in Schaarbeek). Als coördinerend VGC-Collegelid is minister Brigitte Grouwels erg opgetogen met deze beslissing. "Er gaat een recordbedrag van zo’n 2,6 miljoen euro naar in totaal 12 Nederlandstalige initiatieven", stelt ze. "Dit is bijna het dubbele van de 1,4 miljoen euro, die vorig jaar nog werd uitgetrokken voor 8 Nederlandstalige initiatieven.” Lees meer
 
 

VGC-collegeleden Brigitte Grouwels en Bruno De Lille openen nieuwe vestiging IBO De Buiteling in Vorst 28 november 2011

 
Op vrijdag 25 november hebben de VGC-collegeleden Brigitte Grouwels (CD&V) en Bruno De Lille (Groen!) in Vorst plechtig een nieuwe vestiging geopend van De Buiteling, een Initiatief voor buitenschoolse Opvang (IBO). Deze bijkomende vestigingsplaats situeert zich in gemeenschapscentrum Ten Weyngaert in Vorst. Deze nieuwe werking is reeds de derde vestigingsplaats van IBO De Buiteling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het telt 28 plaatsen (24 equivalent volle plaatsen). Dit brengt de totale capaciteit van IBO De Buiteling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 248 plaatsen (192 equivalent volle plaatsen). Het onderbrengen van buitenschoolse kinderopvang in een gemeenschapscentrum is eveneens een goed voorbeeld van bevoegdheidsoverschrijdende samenwerking binnen het VGC-college. Daarbij ligt de nadruk op de integratie van functies en de optimale benutting van gebouwen. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels huldigt BABOES Nieuwland in 18 november 2011

 
Op 17 november heeft Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, plechtig de nieuwe ontmoetingsplaats BABOES Nieuwland ingehuldigd. Kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen er in het gezelschap van met ouder(s), grootouder(s) of andere opvoedingsverantwoordelijke(n) de wereld verkennen en spelen en in contact komen met andere kindjes. Ouders kunnen er even tot rust komen, zien hoe anderen hun kind opvoeden, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit initiatief past in Brede School Nieuwland, een netwerk van onderwijs, opvang, vrije tijd en opvoedingsondersteuning dat zijn activiteiten ontplooit op de gelijknamige site. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter