18 december 2018

"Brussel heeft nood aan een Vlaams Marshall-plan"

 

"De Vlaamse Gemeenschap moet werk durven maken van een heus Marshall-plan voor Brussel. Enkel via een dergelijk plan kan ze haar eigen doelstellingen bereiken om een aanbod uit te werken voor 30 procent van de Brusselse bevolking.” Dat zegt Brigitte Grouwels, Brussel volksvertegenwoordiger en Senator. 

 

De Vlaamse Gemeenschap investeert momenteel zo'n 1 miljard euro in onderwijs-, cultuur-, sport- en welzijnsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Dit is een fors bedrag, waar we erkentelijk voor zijn", aldus Brigitte Grouwels. "Maar gezien de demografische evolutie zullen de noden op het terrein de komende jaren nog fors stijgen. In Brussel worden immers 16 procent meer baby’s geboren dan elders in ons land. Dit stelt bijzondere uitdagingen voor gemeenschapsbevoegdheden, zoals kinderopvang en onderwijs."

Daarom pleit Brigitte Grouwels voor extra Vlaams geld voor Brussel. "De Vlaamse Gemeenschap moet gevolg geven aan haar eigen 'Brusselnorm'. Dit houdt in ze op elk beleidsdomein een aanbod uitwerkt voor minstens 30 procent van de Brusselse bevolking. Dit is nog niet het geval voor beleidsdomeinen als welzijn en onderwijs."

Momenteel bereikt het alom gewaardeerde Nederlandstalig basisonderwijs al zo'n 20 procent van de Brusselse leerlingen. Brigitte Grouwels wil dit aantal in de nabije toekomt verhogen tot 30 procent. "Ik besef zeer goed dat dit grote inspanningen vergt van de Vlaamse Gemeenschap", laat ze weten. "In feite moet de Vlaamse Gemeenschap nadenken over een Marshall-plan voor Brussel, waarin ze een antwoord geeft op de demografische evolutie in haar eigen hoofdstad."

Brigitte Grouwels zoekt ook steun bij de Frans- en anderstaligen om de Vlaamse Gemeenschap te motiveren om extra te investeren in Brussel. "Het zou helpen indien de talrijke Frans- en anderstalige gebruikers van dit aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ook vaker via hun stem steun zouden verlenen. Dit is helaas nog veel te weinig het geval. We moeten initiatieven nemen om hen beter te informeren over de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel."

Brigitte Grouwels werkt momenteel aan een resolutietekst, waarin de Vlaamse Gemeenschap opgeroepen wordt om bijkomend te investeren in Brussel. Ze is hierover in overleg met andere Vlaamse partijen.  

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter