20 september 2018

Brigitte Grouwels: "Brusselse gelijke kansentest is nationale en internationale primeur"

 

Begin september 2018 heeft het Brussels Parlement ingestemd met de invoering van de gelijke kansentest. Volksvertegenwoordiger Brigitte Grouwels (CD&V) reageert alvast erg tevreden op de invoering van deze gelijke kansentest die er kwam op initiatief van bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets. "Voortaan zullen een heleboel overheidsdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderworpen worden aan de test van de gelijke kansen. De gelijke kansendimensie wordt daarmee verder verstevigd en verankerd. Deze test geldt als een lichtend voorbeeld voor de overige bestuursniveaus", aldus Brigitte Grouwels. 
 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er al een gendertest. Deze bestaande test wordt verder uitgebreid tot een echte gelijke kansentest. Voortaan zal deze gelijke kansentest worden uitgevoerd op een pak overheidsinitiatieven: nieuwe wetgeving, beheersovereenkomsten, planningsdocumenten (beleidsnota's en -brieven), overheidsopdrachten en -concessies, subsidiegidsen en subsidies.
 
Gelijke kansen wordt in de ordonnantie ook breed gedefinieerd. Een 5-tal criteria worden in aanmerking genomen: geslacht, handicap, antiracisme, LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex of questioning) en sociale situatie.
 
Tegelijk wordt ook de gewestelijke administratie equal.brussels versterkt, zodat er voldoende ondersteuning geboden kan worden bij het invullen van de gelijke kansentest.
 
Brigitte Grouwels: "Gelijke kansen voor iedereen is al meerdere decennia mijn stokpaardje, zowel in de Vlaamse als in de Brusselse Regering. Of het nu gaat om mensen met een beperking, senioren, mannen of vrouwen, mensen met een andere geaardheid of een andere huidskleur: iedereen moet op gelijke voet kunnen leven in onze samenleving, zonder enige vorm van discriminatie."
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter