27 december 2018

“30ste verjaardag VGC is ideaal moment voor infocampagne over Vlaamse inspanningen in Brussel”

 

VGC-Raadslid Brigitte Grouwels heeft resolutietekst klaar
 
 
“In 2019 vieren we het 30-jarig bestaan van de VGC. Deze verjaardag is de ideale gelegenheid om via een infocampagne de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel nog eens extra in de verf te zetten. Samen met mijn collega Paul Delva heb ik een resolutietekst klaar die ik zal voorleggen aan de verschillende Vlaams-Brusselse partijen. Ik wil immers komen tot een breed draagvlak voor een dergelijke campagne, die ook gericht is op Franstaligen en anderstaligen.” Aan het woord is VGC-Raadslid Brigitte Grouwels (CD&V). Ze stelt voor dat de VGC in het voorjaar van 2019 een meertalige campagne organiseert om het beleid en de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel onder de aandacht te brengen van de vele Franstalige en anderstalige Brusselaars die er gebruik van maken. Doel van deze infocampagne is om de Vlaamse Gemeenschap aan te zetten om nog meer te investeren in Brussel. “Hoe kunnen meer Brusselaars hiervoor gemobiliseerd worden?”, vraagt Brigitte Grouwels zich luidop af. In de Commissie Algemene Zaken van de Raad van de VGC ondervroeg Brigitte Grouwels hierover onlangs VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel, die een opening liet. “Ik ben bereid om alles te overwegen, indien er consensus bestaat tussen alle Vlaamse partijen, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen”, zo liet Vanhengel toen optekenen.
 
 
Momenteel investeert de Vlaamse Gemeenschap investeert jaarlijks al zo’n 1 miljard euro in onderwijs-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen in Brussel. Deze initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel staan hoog aangeschreven en zijn ook erg populair bij vele Frans- en anderstalige Brusselaars. Ongeveer 20 procent van de Brusselse kinderen en jongeren trekt naar het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

“Gezien de vele noden op het terrein moeten de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel nog verder toenemen”, verduidelijkt Brigitte Grouwels. “Meer bepaald dient de Vlaamse Gemeenschap uitvoering te geven aan de Brussel-norm en moet ze een (onderwijs)aanbod uitwerken voor 30 procent van de Brusselse kinderen en jongeren. Eigenlijk moet de Vlaamse Gemeenschap werk durven maken van een heus Marshall-plan voor Brussel.”

Steun bij Frans- en anderstaligen

Brigitte Grouwels zoekt steun bij de Frans- en anderstaligen voor meer investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Deze investeringen zijn vooral nodig in het Nederlandstalig onderwijs en in extra kinderopvangplaatsen.

Brigitte Grouwels: “Het zou helpen indien de talrijke Frans- en anderstalige gebruikers van dit aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ook vaker via hun stem steun zouden verlenen. Dit is helaas nog veel te weinig het geval. Het is trouwens een frustratie die leeft bij verschillende Nederlandstalige partijen in Brussel: Vlaanderen zorgt voor twintig procent van de plaatsen in het onderwijs, maar in het stemhokje kiezen de ouders van de kinderen die in het Nederlandstalig onderwijs schoollopen niet voor de versterking van dat beleid.”

Daarbij komt nog de grote instroom in Brussel van mensen uit het buitenland, waardoor het soortelijk gewicht van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel de komende jaren achteruit dreigt te gaan.

Deze achteruitgang van de steun vanwege de Brusselaars voor de Nederlandstalige partijen in Brussel kan op termijn zeer nadelige gevolgen hebben, zo vreest Brigitte Grouwels. “Het zou ertoe kunnen leiden dat de Vlaamse Gemeenschap beslist om minder te investeren in Brussel”, aldus Grouwels.

Overleg

Om dit te counteren stelt Brigitte Grouwels voor om in het voorjaar van 2019 een meertalige informatiecampagne te voeren om het beleid en de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel minstens beter onder de aandacht te brengen van de vele Franstalige en anderstalige Brusselaars die ervan gebruik maken. De ideale partner om deze campagne te voeren is de VGC, aangezien ze de Vlaamse Brusselpoot bij uitstek is.

Het CD&V-parlementslid is dan ook verheugd dat Collegevoorzitter Guy Vanhengel een opening liet om deze campagne ook effectief in de praktijk te brengen. Brigitte Grouwels: “Samen met mijn collega Paul Delva wil ik in overleg gaan met de verschillende Vlaams-Brusselse partijen om te komen tot een breed draagvlak voor een campagne. De 30ste verjaardag van de VGC in 2019 is wat mij betreft het ideale moment om de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel eens extra voor het voetlicht te brengen.”
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter